Torsten Mårtenssons gata

Torsten Mårtenssons gata, efter Torsten Mårtensson, museichef, fil. dr. Intill denna gata visade Mårtensson att Sankt Jörgens källa är belägen. Gatan är tillkommen år 1934 genom ett markbyte mellan staden och ägaren till fastigheten Drottninggatan 115. Därmed möjliggjordes förbindelsen mellan Drottninggatan och Strandvägen, samtidigt som fastigheten tillfördes en utökning åt väster som innebar att den gamla källan kom att ligga inom denna fastighet (Norr 1973).