Torrlösa-orgeln

Torrlösa-orgeln, fanns fram till 1849 i Mariakyrkan

Torrlösa-orgeln, ursprungligen Sankta Mariakyrkans gamla orgel, byggd 1628 eller möjligen ännu tidigare. Den reparerades 1829 då den ännu stod i Mariakyrkan men såldes 1849 till Torrlösa kyrka för 600 riksdaler banco.

Läs mera: Sankta Maria kyrkoråd, ”Sancta Maria Kyrka i Helsingborg” (1951); Torkel Eriksson, ”Sankta Maria kyrka i Helsingborg” (2000).