Torpet

Torpet, låg vid korsningen Drottninggatan/ Tågagatan

Torpet, villa, belägen i det nordvästra hörnet Drottninggatan/Tågagatan. Den uppfördes 1874–75 av Carl Harald Follin (släkten) på Pålsjö. Villan beboddes under en tid med början 1878 av friherre W. Stjernstedt vars dotter i första äktenskapet Marika (1875–1954), sedermera blev författare. Hon ändrade 1930 stavningen av namnet till Stiernstedt. Villan revs omkring 1939. På tomten uppfördes 1973–74 de nuvarande hyreshusen.