Tollarps gård

Tollarps gård, belägen öster om Mörarp och delvis på mark tillhörande den medeltida byn Tollarp, som före enskiftet i början av 1800-talet hade ca åtta gårdar. På den gamla byns ägor finns flera järnålderslämningar bevarade.