Tjutehed

Tjutehed, omfattade flera socknar öster och sydöst om Helsingborg. Se även Hässlunda socken.