Tinkarpsgården

Tinkarpsgården, omtalad redan på 1600-talet i samband med kolbrytningen i området. Det nuvarande bostadshuset ersatte ett tidigare som fick rivas i samband med en utvidgning av Tinkarpsbacken år 1938.