Thure Röings gata

Thure Röings gata, efter Thure Röing, tidigare Södra Trädgårdsgatan, (Söder 1936).