Thure Röing

Röing, Thure, 1846–1909, stadsingenjör och donator som har gett namn åt Thure Röings gata.