Tågaborgsfyndet

Tågaborgsfyndet, fynd från äldre bronsåldern. År 1895 ville grosshandlaren Christoffer Hulthén anlägga en velodrom på Tågaborg. Vid grävningarna påträffades ett flertal bronsföremål. Det som tillvaratogs av fyndet kom i två omgångar, med flera års mellanrum, till Statens historiska museum i Stockholm. Det var två små långsträckta djurfigurer av brons, troligen föreställande hästar. Den ena utan huvud, den andra med en bärnsten i ena ögat. Dessutom tre yxor och fyra spjutspetsar. Till fyndet lär också ha hört ”delar av en mindre vagn och en bronsskiva av ett spadblads storlek”. Dessa delar av fyndet har tyvärr gått förlorade. Trots idoga efterforskningar 1904 av den sedermera så kände arkeologen Ture Arne kom man aldrig till klarhet vad som hänt dessa. Man gjorde en provgrävning vid den ursprungliga fyndplatsen vid villa Karlhäll med dåvarande adress Karl X Gustavs gata 14, men utan att hitta någonting ytterligare av brons. Arbetsförmannen för cykelbanebygget vägrade lämna ut namnen på arbetarna som deltagit vid grävningarna. Ture Arne efterlyste i Helsingborgs alla tidningar någon som kunde ha upplysningar om bronsskivan men tystnaden var kompakt. Ture Arne låter klart påskina i sin reseberättelse till Riksantikvarieämbetet att oegentligheter hade begåtts. Han reste också till museet i Köpenhamn ”för att där söka spår av bronserna eftersom danska uppköpare lära göra affärer i Helsingborg” men utan resultat. Man har spekulerat över om fyndet kunde vara en motsvarighet till det s.k. Trundholmsfyndet från Danmark, en solskiva monterad på en vagn dragen av hästar. En symbol för bronsålderns solkult.

Läs mera: Bror Schnittger, ”Helsingborgstrakten under forntiden”, Helsingborgs historia I (1925).