Textilindustrier

Textilindustrier, har i Helsingborg funnits i betydande omfattning fram till TEKO-industrins utfasning (över hela landet) som tog sin början på 1950-talet då importen från låglöneländerna mer eller mindre slog ut den svenska textilindustrin. De tre största har varit Helsingborgs Jacquardväfveri AB (Julius Nathan 1896), Skånska Jutefabriks AB (P. Olsson 1897) och Stenströms herrekipering (August Stenström 1883).

Bland andra större och mindre företag, verksamma under 1900-talet kan nämnas Svenska Band- & Snörmakeri Fabriks AB, Ernst Borgström 1901, (Hebsackersgatan 4,) Josef Anderssons Hattfabrik, grundad 1901 i Stockholm, flyttad till Helsingborg 1903, (Drottninggatan 13), Otto AB Lion & Co., grundat 1898 i Stockholm, men Otto Lion flyttade rörelsen till Sandgatan i Helsingborg 1918, bodde själv på Karl X Gustavs gata, Argus underkläder AB, S. Hedbrandh, 1927 (Hälsovägen), Hageltorns Konfektionsindustri, Bror Hageltorn, 1930 (Norra Strandgatan 20), Svenska Chenillefabriken, Folke Wolmer, 1933 (Södergatan 136), Skjortfabriken Berowe, 1934 (Kolmätaregränden 11), Helsingborgs Sidenindustri, Axel Wettin, 1935 (Sandgatan) och AB Tekniska Textilfabriken, Alf Krumlinde, 1935 (Bruksgatan 12).

Kvar i dag i Helsingborg är en mindre rest av Stenströms, som i övrigt förlagt produktionen utomlands. KEA