Terrasshuset

Terrasshuset, söder om Terrasstrapporna, uppfördes för Skånes Enskilda bank 1899–1900. Arkitekt var G. Wickman, Stockholm, och invigningen av bankhuset skedde 1901.