Terrasshissen

Terrasshissen, Terrasstrapporna stod klara i samband med Industri- och slöjdutställningen 1903 men då utan hiss. Det var inte förrän några år senare som stadsfullmäktige fattade beslut om att installera en sådan. Den byggdes i det norra tornet och invigdes i april 1909. Det kostade då fem öre att åka upp och två öre ned. År 1957 hade den gamla hissen tjänat ut och det var dags för en ny. År 1973 infördes enhetspris på åkandet och det kostade nu lika mycket upp som ned. Den andra hissen hade tjänat ut 1990 och en ny, den tredje, installerades.

Läs mera: Ulf Rigstam, ”I fäders spår…” (1993).