TEMA

TEMA, vardagligt namn på Tekniska Materialaffären. Firman grundades 1890 med kontor och lager på Kullagatan 26, flyttade sedan till nummer 35–37 vid samma gata. Vid den här tiden låg inriktningen på försäljning av metaller, maskiner, maskindelar, järnrör, remmar, oljor, gas- & fotogenmotorer, ölkulor, färger m.m. År 1938 uppfördes en fastighet på Långvinkelsgatan 22–24 i den f.d. Rhödinska gården (där Jazzklubben senare har haft sin verksamhet). I fastighetsköpet ingick även den välbekanta Rhödinska torkrian (se Torkrior). Företaget expanderade ständigt, lokalerna blev så småningom otillräckliga varför man 1973 flyttade till Rundgången på Berga där förut Scaniabilar haft sin verksamhet. I början på 1980-talet köptes företaget av Skoogs El i Malmö. Lokalerna blev efterhand otillräckliga även här och 1985 stod en ny fastighet klar på Garnisonsgatan 55. År 1995 köptes företaget av Fosselius & Alpen (FA) men drevs vidare under namnet Skoogs VVS, men från 1997 heter företaget Dahl VVS och finns på Väla södra industriområde. KEA