Teleniussamlingen

Teleniussamlingen, Sven Telenius var ingenjör och alltsedan ungdomen storsamlare av Helsingborgslitteratur. Han lyckades under sin livstid hopbringa en mycket stor samling helsingborgiana, som på 1970-talet skänktes till Helsingborgs stadsbibliotek, där den under många år, till stor glädje för Helsingborgsforskarna, utgjorde en enhetlig och obruten samling. Inte enbart litteratur om Helsingborg ingick i samlingen. Även en stor del av Helsingborgs tryckerihistoria kunde man hitta där. Varje bok i den mångtusenhövdade samlingen var stämplad med ett T i en cirkel.