Tangram

Tangram arkitekter bildades år 1986 av den nuvarande stadsarkitekten Konrad Ek och Sverker Tingdahl. Kontoret har ritat bl.a. bostadshus på Kullagatan 54 år 1990 och i kv. Snövit, Sommargatan på Västergård 1993, äldreboendehus på Sturegatan 2 år 1995, verksamhetsbyggnader och bostadshus i Norra hamnen 1995–1999 samt bostadshus i hörnet Drottninggatan/Badhusgatan 2000. (Arkitektur)