Tana

Tana, järnbark, det största segelfartyget med Råå som hemort, ca 1 200 ton dw. Inköptes från Arendalsvarvet 1914 och sjönk i december 1924 mellan Skagen och Læsø.