Talldungen

Talldungen, plantering vid kvarteret Triangeln av bl.a. fur som Kronan planterade på 1800-talet för att binda de stora sandfälten. Den utgjorde en del av de omfattande tallplanteringar som gjordes längs bl.a. de skånska kusterna.