Tabernaklet

Tabernaklet, baptistkapell, nuvarande Slottshagskyrkan vid Långvinkelsgatan 26, grundades 1861 av Helsingborgs Baptistförsamling som genom alla åren haft samma adress. År 1894 tillsattes en byggnadskommitté som 1897 hade ritningar och pengar för att kunna uppföra en tabernakelkyrka, men på grund av särskilda regler hade församlingen inte tillåtelse att bygga kyrkan utan det fick göras under annat namn, Sällskapet Upplysning och Sedlighet. Kyrkan blev klar och invigdes den 28 november 1897.

Ordförklaring: Tabernakel av latin tabernaculum, ”litet skjul” har bl.a. betydelsen frikyrkokapell, bönhus (Bonniers lexikon).