Systembolaget

Systembolaget, en efterföljare till Helsingborgs Utminuterings- & Utskänknings AB som startade omkring 1902. Då fanns två butiker, på Norra Kyrkogatan 4 och Gasverksgatan 11. Omkring 1904 flyttades den på Gasverksgatan till Södergatan 34 och blev kvar där till slutet av 1910-talet då den åter öppnade på Gasverksgatan 11. Vid slutet av 1920-talet fick de två utskänkningsställena sällskap av en på Roskildegatan 4 och en på Kaptensgatan på Råå. Omkring 1932 ändras firmanamnet till Helsingborgs Spritbolag och 1934 till Helsingborgs Systembolag. 1940 upphörde den äldsta butiken på Norra Kyrkogatan och i stället öppnades en ny jämte huvudkontor på Karlsgatan 3. Butiken på Gasverksgatan hade då också fått nytt husnummer, 9. När det stora hörnhuset vid Drottninggatan/Hälsovägen stod färdigt 1959 flyttades Roskildegatans butik dit. Eftersom Wingårdhs Kaffe hade en stor neonskylt på taket på det nya huset var helsingborgarna inte sena att döpa byggnaden till Kaffegöken. Huset övergavs av Systembolaget 1975 och butiken flyttades till Nelly Krooks gata i Stattena. En butik låg vid Malmögatan 2, åren 1957–1977.

Butiken på Gasverksgatan flyttades 1970 till Södergatan 39 och 1977 flyttade butiken på Karlsgatan till Hästmöllegränden 2. År 2003 öppnades ny butik av självbetjäningsmodell på Väla Centrum. Året därpå stängdes butiken på Hästmöllegränden och samtidigt moderniserades Södergatans butik till självbetjäning i nya lokaler men på samma adress. KEA