Den röda tråden

I projektet Demensvänligt Helsingborg arbetade flera förvaltningar tillsammans för att skapa fler och mer demensvänliga miljöer i staden. Ett exempel var det gångstråk i Mariastaden som skulle rustas upp och där målgruppen personer med kognitiv svikt fick vara med och tidigt tycka till om skissförslagen för platsen. Den röda tråden är ett verk på tre olika platser längs stråket –  Sylådan, Blommor och Trädkronorna  (2022)– de sistnämnda, två björkstammar med kungakronor på toppen, ger dessutom beskydd åt alla och envar som beger sig in i den lilla skogen.

Verket finns vid Gyhultsskogen.

Skulptur i form av en jättestor sax och trådrulle.

Skulptur i form av två björkar med kronor på.
Foto: Sofia Rydell

/JI