Svenska mästerskap i idrott

Svenska mästerskap i idrott, hölls första gången i landet i Helsingborg den 7–8 augusti 1896.