Svenska Band- & Snörmakeri Fabriks AB

Svenska Band- & Snörmakeri Fabriks AB, allmänt Bandfabriken, grundades 1901 av direktör Ernst F. Borgström. Fabriken var belägen vid Hebsackersgatan där 100-talet anställda var sysselsatta med tillverkning av korsettgummiband, mössband, skoband, kängsnören, etiketter och snörmakerier. Borgström ledde företaget till sin död 1927. År 1932 övergick ägandeskapet till familjen Emond i Landskrona som efter en tid avvecklade rörelsen i Helsingborg, varpå Vanföreanstalten tog över fabriksbyggnaderna och verkade där till de revs 1983.