Sven Tveskäggs gata

Sven Tveskäggs gata, efter den danske kung (986– 1014), som även blev norsk kung efter seger över Olav Tryggvason vid slaget vid Svolder. Det kan ha varit Sven Tveskägg som grundade Helsingborg omkring år 1000 och uppförde den första kungliga borgen (Raus södra 1991).