Sven Lidman

Lidman, Sven, 1882–1960, författare. Lidman tillbringade sin tidiga barndom i Helsingborg. Fadern Nils Rudolph Lidman tillträdde befattningen som tullkontrollör i Helsingborg 1885. Familjen flyttar då in i det s.k. tullbostället Södra Storgatan 9 (platsen för nuvarande Kongresshuset) intill apotekshuset mitt emot Mariakyrkan. En senare adress för familjen Lidman är Stortorget 2. Lidman har bl.a. i sin självbiografiska bok ”Gossen i grottan” (1952) skildrat uppväxtåren i Helsingborg.

Läs mera: Bertil Heddelin, ”Minnen från Helsingborg och dess skola” 54. (1987)