Sven Andersson

Andersson, Sven (Sven i Rosengård). Petter Olsson vilar på Gamla kyrkogården under denna gravvård, utförd av Andersson

Andersson, Sven(Sven i Rosengård), 1846– 1920, skulptör, ibland skämtsamt omtalad som ”riksskulptören”. Andersson specialiserade sig i huvudsak på porträttskulpturer och medaljonger av tidens bemärkta svenskar, särskilt av riksdagsmän. Samlingen donerades till riksdagen och en del av hans skulpturer och medaljonger har varit uppsatta i riksdagshuset. I Helsingborg har han utfört bl.a. den porträttbyst av konsul Petter Olsson vilken pryder dennes gravvård i slänten mellan Gamla kyrkogården och Donationskyrkogården. Åren efter sekelskiftet 1800–1900 var Andersson bosatt i Lund och Malmö, men de sista levnadsåren tillbringade han i Helsingborg där han också dog.