Svedberga

Svedberga, Kattarps socken, har som bysamhälle anor från medeltiden, namnet förekommer på 1300-talet som Sweghberghae. Gården Svedberga domineras av Svedberga kulle som utgör ett landmärke i omgivningen. Förutom sin oklara tradition som storgård anses Svedberga gård vara ett vältaligt exempel på de stora gårdsenheter som bildades i samband med 1800-talets enskifte. Flera av arbetarlängorna som tillhörde gården är rivna men förutom mangårdsbyggnaden från 1830 är flera av de ekonomibyggnaderna i välbevarat skick.