Svedberga andra skolhus

Svedberga andra skolhus (små- och folkskola), i bruk 1847–1896, var beläget vid Svedberga gård.