Sundstorgsgaraget

Sundstorgsgaraget, ett av senare tiders största byggprojekt i Helsingborg stod färdigt 2003. Kommunfullmäktige beslöt i januari 2001 att bygget skulle ske, trots namnlistor och protester från många helsingborgare. Hela Sundstorget grävdes ur till ett djup så att ett underjordiskt garaget med två våningsplan kunde uppföras. Anläggningen, ritad av Michelsen Arkitekter och uppförd av NCC, invigdes den 1 juni 2003. Sundstorgsgaraget har ansetts vara det modernaste i sitt slag i norra Europa.

Sundstorgsgaraget har 386 underjordiska parkeringsplatser i ljusa, väl upplysta lokaler med alla tekniska finesser, hissar, tv-övervakning och det senaste inom betalningstekniken. Konstnärerna Mats Bigert och Lars Bergström (Bigert & Bergström) är upphovsmännen bakom skrattspeglarna, som löper i två plan längs utgångarna mot hissar och trapphall. För den utmärkta belysningen fick Jan Ebbesson på JSAB Elkonsult AB i Helsingborg hedersomnämnande i tävlingen ”Svenska Ljuspriset” 2003. Sundstorgsgaraget erhöll vidare i mars 2004 av byggbranschen utmärkelsen ”Årets anläggning”. Totalkostnad för garaget blev 160 miljoner.