Sundsgårdens folkhögskola

Sundsgårdens folkhögskola, Örbyvägen, invigd 1938 i villa Sundsgård från 1912. Skolan togs i bruk som militärförläggning 1940. Efter kriget användes byggnaden som flyktingförläggning för norrmän och danskar samt polska och franska barn, med eller utan föräldrar, som kom från tyska koncentrationsläger. År 1959 invigdes två nya byggnader. Ytterligare byggnader tillkom under 1960-talet och 1968 revs den ursprungliga villan. Huvudman för skolan är Evangeliska Fosterlandsstiftelsen. Här finns musik- och teaterlinje, allmänna kurser, kurser kring funktionshinder, men också konferensverksamhet.