Sundets pärla

Sundets pärla, epitet/smeknamn som förknippas med Helsingborg.

Den tyskspråkiga författaren Laura Marholm (Mohr) Hansson (1854–1928) gift med författaren Ola Hansson berättar i en artikel i Frankfurter Zeitung und Handelsblatt av den 5 sept. 1897 (övers. i HD 7 sept.) om en ung flicka från Helsingborg Minnie Westerberg, gift Dahlander, som på grund av sin skönhet fått smeknamnet ’Pärlan från Sundet’. Därigenom har stadens smeknamn uppkommit, anser hon.

År 1919 berättar C. Aug. Cederborg i tidningen ”Barnens och de gamlas dag” en saga ”Pärlan vid sundet” om uppkomsten av Helsingborgs smeknamn. Den handlar om gossen Helsing och hans mor Ava som fick en pärla som gav upphov till en rik och blomstrande stad.

Det äldsta kända omnämnadet i skrift av ”Sundets pärla” finns emellertid i en artikel i Illustreret Tidende från 1861; http://img.kb.dk/iti/03/pdf/iti-03-0023.pdf