Stureholms gård

Stureholms gård, belägen två kilometer väster om Rögle. Gårdens mangårdsbyggnad uppfördes 1912–13 efter ritningar av Ola Anderson. Ursprunget till gården är en grönsaks- och fruktträdgård anlagd på 1870-talet. Stallar, loge och arbetarbostäder uppfördes 1877–82.