Sture Swensons elektrotekniska byrå

Sture Swensons Elektrotekniska byrå, grundad 1923 av civilingenjör Sture Swenson. Firman kom efterhand att tillhöra de dominerande i branschen i Helsingborg, bl.a. entreprenör för Helsingborgs Elverk och representant för ASEA. Swensons hade en omfattande installationsverksamhet jämte butik för belysning och tillbehör, först på Drottninggatan 14. I slutet av 1960-talet flyttades installationsdelen till Kullagatan 36, övertagande lokalerna efter Helsingborgs maskinaffär. 1971 togs verksamheten över av anställda. Efter ännu en flytt upphörde företaget slutligen 1994. Butiken, som låg på hörnet Drottninggatan/ Ålgränden, fick ny ägare samtidigt med att installationsdelen flyttade till Kullagatan. Den drevs vidare under det gamla namnet till år 2001 då den lades ner.