Strömsnäs gård

Strömsnäs gård, byggd på 1860-talet av prästen i Ottarps socken. På platsen fanns tidigare några gårdar som uppstått vid enskiftet i början av seklet.