Strömbergska gården

Strömbergska gården, belägen i Kullagatan 3 och uppkallad efter handlare Anders M. Strömberg (1840–1905) som där drev bryggeri, maltförsäljning, vin- och sprithandel, café och restaurang samt velocipedhandel. Det sistnämnda sköttes av sonen, Gustav ”Gutte” H. Strömberg (1876–1931).Tidigare ägare av gården har varit bl.a. bryggaren Jonathan Henckel (släkten). Gården ersattes år 1927 av det nuvarande huset, innehållande bl.a. Carl Hoffs och till 2001 Axel F. Nilssons butiker.