Östra Ramlösa by

Östra Ramlösa by, bestod före skiftet av sex gårdar i en radby vid nuvarande Gamla Gustavslundsvägen väster om E6.