Östra Bredgatan

Östra Bredgatan, tidigare namn på Gustav Adolfsgatan.