Stina Peyron

Bild av Lagboken 2013
cc. by Walters Kluwer-http://www.mynewsdesk.com/images/pressbilder-lagboken-sveriges-rikes-lag-195980

I SAMARBETE MED KVINNOHISTORIA HELSINGBORG

Stina Peyron föddes i Helsingborg 1905. Här tog hon studenten 1925 och fortsatte därefter att studera juridik vid Stockholms Högskola. Efter sin juridiska examen flyttade hon tillbaka till Helsingborg och fick anställning på stadens rättshjälpsanstalt. Genom en ny lag 1919 inrättades rättshjälpsanstalter som bistod personer med små ekonomiska resurser med rättslig hjälp. På dessa anstalter arbetade under 1900-talets första hälft många nyutexaminerade kvinnliga jurister, men här fanns också manliga jurister.

Under 1930-talet engagerade sig både Stina och maken Bertil, som också var jurist, i arbetet och ryckte även in som vikarierande föreståndare vid behov. 1932 blev Stina biträdande jurist hos advokaten Eric Bunth. Här stannade hon ett år och 1933 öppnade hon tillsammans med maken egen advokatbyrå ”Advokaterna Peyron”. Byrån övertogs så småningom av parets två söner, båda advokater.

Hon var även politiskt verksam både i Helsingborgs kommun och Malmöhus läns landsting. 1964 tilldelades hon Vasaorden och 1975 Helsingborgsmedaljen för sina yrkesverksamma insatser.

Stina Peyron dog 1998 och är begravd i Helsingborg i krematoriets södra minneslund.

UB

Källor:
https://domstolenshistoria.se/stina-peyron/

https://www.svenskagravar.se/search?query=Stina+peyron&parishId=&cemeteryId=&graveNumber=&birthDate=&deathDate=&burialDate=