Stina Callmer

Porträtt av en ung Stina Callmer.
Stina Callmer (1889 – 1970). Bild ur Helsingborgs museums samlingar.

I SAMARBETE MED KVINNOHISTORIA HELSINGBORG. Stadens första stadsbibliotekarie. Hon anställdes 1917, 28 år gammal, och var bibliotekets chef till pensionen 1949, då Bengt Hallvik tog över.

Stina Marika Callmer föddes i Malmö 1889. Fadern, Julius Werner Callmer, var 1:e bataljonsläkare. Modern hette Paulina Gabriella Hedman. Stina tog studenten 1910. Fyra år senare avlade hon fil kand-examen. Efter det tycks yrkesvalet ha varit bestämt; hon gick bibliotekskurser och arbetade i Stockholm och Malmö, bland annat som barnbibliotekarie, innan hon kom till Helsingborg. Där var hon inte bara den första utbildade bibliotekarien utan också den enda under många år.

1921 flyttade biblioteket till större lokaler i bankhuset vid Stortorget (idag 2024 The Vault Hotel). En särskild ungdomsavdelning öppnades. Tidigare fanns inga barnböcker men det ändrade biblioteksstyrelsen och Stina på. Samtidigt infördes det öppna hyllsystemet där besökarna själva fick gå omkring och välja böcker, och inte beställa vid disken som tidigare. Utlåningssiffrorna sköt i höjden. Stina Callmer började bl. a. med sagostunder, böcker för blinda och vandringsbibliotek. Hon inspirerades av många studieresor runt om i Europa och deltog i den första världskongressen för biblioteksväsen och bibliografi i Rom och Venedig 1929. Stina Callmers många förbättringar och nyheter ledde till att Helsingborgs biblioteksstyrelse i verksamhetsberättelsen för 1921 skrev ”Biblioteket torde f..n vara det mest moderna folkbiblioteket i vårt land”.

1935 flyttade biblioteket in i Konserthuset. Alice Lyttkens har i sina memoarer skrivit om Stina, som inneboende hos fru von Horn 1918: ”Inte var hennes inackordering bibliotekarie Stina Callmer mycket vänligare. Henne kände jag från Malmö, där hennes far var läkare. Hon var en liten självmedveten kvinna, rödhårig med sur uppsyn och pincenez.” Stina Callmer var en driftig och framgångsrik chef, som på fritiden bland annat var engagerad i Helsingborgs Flickscoutkår och testamenterade aktier till kåren. Efter pensioneringen flyttade Stina Callmer tillbaka till Malmö. Hon avled 1970.

BS

Källor:

 

Bengt Hallvik, ”Bildning böcker borgare” (1965)

Lyttkens, Alice: Leva om sitt liv. 1

Malmö Sankt Petri (M) CII:7 1886 – 1890 bild 178

Helsingborgs stadsförsamling (Maria) (M) Alla:218 1915 – 1927 bild 680

Svenska kvinnor i offentlig verksamhet: porträtt och biografier / samlade och utgivna av N.S. Lundström (1924)

Nordisk tidskrift för bok- och biblioteksväsen. 1929, s.170

https://www.facebook.com/spanarkaren/posts/4289430747773616

Biblioteksbladet 1936 häfte 3 (om de nya bibliotekslokalerna):

https://runeberg.org/biblblad/1936/0103.html

Sveriges befolkning 1950 och 1960