Ståhle (släkten)

Ståhle (släkten), härstammar från Småland, stamfadern, mästersvennen vid Ryds järnbruk hette Henrik Ståhle. Hans son Anders (1745–1822) blev bryggare i Hbg. Andra kända namn är Anders Petter (1774–1832) borgmästare, lagman och ägare av Fredriksdal åren 1811–1832, Isaac Anders (1805– 1884), ryttmästare vid Skånska husarregementet, bodde på majorsbostället i Hjälmshult. Den sistnämndes son, Anders Peter (1844–1928) var major vid Skånska husarregementet och ägde en tid Tågaborg och Fredriksdals herrgård.