Österlugnet

Österlugnet, tidigare namn på Pålsjö strandområde vid bäckens utlopp.