Stenströms herrekipering

Tidig reklamteckning av skjortfabriken på Springpostgränden 10
Tidig reklamteckning av skjortfabriken på Springpostgränden 10

Stenströms herrekipering, grundad 1883 av August Stenström (1856–1939). Sex år senare startade Stenström, tillsammans med Fredrik Beén, en skjortfabrik i Strandgatan. Den flyttade därefter till Södra Storgatan 10 men kort därefter till Bruksgatan 22. I denna fastighet fanns i bottenvåningen en kemisk tvättanstalt vilken Stenström övertog och som blev AB Stenströms Ångtvätteri. Båda verksamheterna flyttade 1910 till Springpostgränden 3 i nya lokaler. Butik har funnits vid Stortorget sedan omkring 1910. Skjortfabriken flyttades på sextiotalet till Bergaområdet, men sedan 1990-talet sker tillverkningen huvudsakligen utomlands.