Stenströms herrekipering

Tidig reklamteckning av skjortfabriken på Springpostgränden 10

Stenströms herrekipering, grundad 1883 av August Stenström (1856–1939). Sex år senare startade Stenström, tillsammans med Fredrik Beén, en skjortfabrik i Strandgatan. Den flyttade därefter till Södra Storgatan 10 men kort därefter till Bruksgatan 22. I denna fastighet fanns i bottenvåningen en kemisk tvättanstalt vilken Stenström övertog och som blev AB Stenströms Ångtvätteri. Båda verksamheterna flyttade 1910 till Springpostgränden 3 i nya lokaler. Butik har funnits vid Stortorget sedan omkring 1910. Skjortfabriken flyttades på sextiotalet till Bergaområdet, men sedan 1990-talet sker tillverkningen huvudsakligen utomlands.