Stattena mejeri

Stattena mejeri, startat i mitten av 1920-talet i nordöstra hörnhuset Långvinkelsgatan/Röamöllagatan 2 av Alfred Jönsson. Omkring 1930 övertogs företaget av Richard Johansson som lät uppföra en ny mejeribyggnad på Berga, vid sydöstra hörnet Ängelholmsvägen/Drottninghögsvägen. År 1942 köptes mejeriet av Helsingborgs mjölkcentral (HMC). Verksamheten upphörde 1960 i samband med att det nya mejeriet på Fredriksdal stod klart. Bergamejeriet revs då den nya Ängelholmsvägen (E4:an) byggdes.