Stattena kvarn eller Gustav Jöns mölla

Bild av Stattenamöllan 1957.
Stattena kvarn/Gustav Jöns mölla 1957. Foto: AB Helsingborgs-Bild. Ur Helsingborgs museums samlingar.

Stattena kvarn/Gustav Jöns mölla, har länge ansetts vara byggd under 1700-talet i Värnamo. Forskning genomförd under 2023 visar att möllan på Pusta Kulle i Värnamo byggdes och var färdigställd 1850. Uppdragsgivare var patron Carl Carlander. Nils Svensson från Skåne var både kvarnbyggare och byggmästare. Utförlig beskrivning finns i ett brandförsäkringsbevis upprättat 1852. Väderkvarnen såldes ett par gånger och sista gången det finns uppgifter att den fanns kvar på Pusta Kulle år 1862.

Gustav Jönssons mölla uppfördes på Stattena åren 1858-59 så det är uteslutet att den möllan kommer från Pusta Kulle. Även utformning och storlek skiljer sig markant mellan dessa två kvarnar. Hans Nilsson Nordström sökte tillstånd att köpa eller att arrendera mark, bygga väderkvarn och bedriva verksamhet på Farm nr 49 Stattena.

Nordström hade varit involverad i många möllor i Skåne, Blekinge och i Värnamo. Det var han som under år 1862 lade ut Pustamölla till försäljning. Stattenamöllan kunde byggas så fort eftersom Nordström hade lagrat timret eller eventuellt haft en nedplockad kvarn på Farmen nr 29. Materialet flyttades till Farmen nr 49, där möllan restes under 1858-1859, efter att tillstånd erhållits;

Ärende Nr 930 Litt:LCD

”Magistrateten beviljar mjölnare H.N Nordström rätten att uppföra en väderkvarn på Farmen 49”.

Redan i slutet av 1859 arrenderades möllan ut. Den första mjölnaren var Nils Andersson Möller. 1862 tog Gustaf Jönsson över verksamheten. Han var släkt i rakt nedstigande led till ”Starke Tue” i Allerum. Kvarnägaren Gustav Jönsson drev kvarnen under en lång tid och sedan tog barnen över.

Tidigt på 1940-talet förstördes vingarna i en storm och därefter stod möllan öde. 1950 skänktes möllan till Helsingborgs stad som renoverade upp den. Efter att kvarnen åter var i behov av  renovering skänktes den istället till Kullens hembygdsförening 1979.

Lyftkran lyfter av del av Stattenamöllan
Stattenamöllan flyttas 1979

Stattena kvarn/mölla monteras ned inför flytten till Bräcke 1979. Foto: AB Helsingborgs-bild. Helsingborgs museums samlingar.

GH