Stadsvapnet

Stadsflaggan med stadens vapen på rådhusets fasad
Stadsflaggan med stadens vapen på rådhusets fasad

Stadsvapnet, det äldsta bevarade vapnet eller sigillet finns på ett pergamentbrev från 1468. Vapnet visar den medeltida borgen med det nu försvunna Valdemarshuset från 1100-talet i mitten. Det beskrivs på följande sätt vid Kungl. Maj:ts fastställelse år 1946 I fält av silver en från en uppskjutande, genomgående, krenelerad mur uppskjutande borg med krenelerad kärna med en spetsig med ett utböjt kors krönt tornhuv, allt rött. Helsingborgs vapen finns både med och utan murkrona. Seden att förse ett vapen med murkrona kommer ursprungligen från kontinenten och tillämpas i Sverige av kommuner som tidigare varit städer.