Stadsskrivare

Stadsskrivare, en medeltida befattning för att upprätta protokoll och andra skrivelser åt borgmästare och rådstuga.