Stadssigill

Stadssigill, finns bevarat från 1468 och 1469 i Köpenhamns stadsarkiv. Det nämns även i brev från 1451 från vilket det dock fallit bort.