Stadsnät

Stadsnät, ett kommunikationsnät med optisk fiber som successivt byggs ut i Helsingborg av Öresundskraft.