Spädbarnshemmet

Spädbarnshemmet, i kvarteret Sjollen uppfördes 1959 med anslag från O.D. Krook och hustruns Euphrosyne donation, Stiftelsen Gåsebäcks barnhem. Foto ur Kulturmagasinet/Helsingborgs museers samlingar.