Solvindar

Solvindar, konstverk av Olle Bonniér på Rydebäcks station, 2001.

Till den nya stationen i Rydebäck skapade konstnären Olle Bonniér verket Solvindar som är en vidareutveckling av det förslag han tävlade med till utsmyckningstävlingen av Henry Dunkers plats 1999. Konstverket består av en ca 3 meter hög veckad platta på en 7 meter hög sockel. Genom plattan löper en stång på ett kullager vilket gör att skivan kan röra sig i vinden. Verket samfinansierades med Statens Konstråd.

Foto: Sofia Rydell.

Ur ”I allas ögon – offentlig konst i Helsingborg” av Jenni Lindbom och Sven Olof Larsén, 2008.

SR