Solgården

Solgården, stiftelse som 1941 uppförde s.k. barnrikehus på Traktörsgatan.